شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

تشخيص آزمايشگاهی عفونتهای مجاری ادراری

تشخيص-آزمايشگاهی-عفونتهای-مجاری-ادراری
انواع-عفونتهای-ادراری-و-تظاهرات-بالینی-آنها

برای تعیین پیوری و باكتریوری، آزمایش غربالگری با استفاده از آنزیم های تولیدی باكتریها و آنزیم های PMN در ادرار معرفی شده اند كه بشرح زیر هستند:

انواع-آزمایش-عفونت-ادراری

♦ از ماده ضد عفونی كننده (آنتی سپتیك) هرگز استفاده نگردد و ناحیه تمیز شده اطراف پیشابراه و همچنین داخل ظرف استریل ادرار نباید لمس گردد. در صورت ناتوانی بیماران بالغ و یا نوزادان و كودكان در تهیه نمونه میانی ادرار، كلیه مراحل ذكر شده با كمك پرستار و مادر كودك انجام می گیرد.

بیشتر بخوانید: عفونت قارچی

می دانید که…

پاسخ

2 + 6 =

مدت زمان مطالعه ۱۳ دقیقه