ساعت کاری : شنبه تا چهارشنبه 6:30 الی 20:30 و پنجشنبه ها 6:30 الی 20
(021) 44287632-5

استاندارد ملی مدیریت کیفیت در حوزه رضایت مشتری: راهنماي رسیدگی به شکایات در سازمان‌ها

استاندارد ملی مدیریت کیفیت در حوزه رضایت مشتری: راهنماي رسیدگی به شکایات در سازمان‌ها  استاندارد ملی مدیریت کیفیت در حوزه رضایت مشتری: راهنماي رسیدگی به شکایات در سازمان‌ها (آزمایشگاه) سلسله مقالات (قسمت اول) Iso 10002:2004 – Quality management  customer  satisfaction Guideline for complaints handlings in organizations   گردآوری و تنظیم: دکتر مهرداد ونکی مشاور و […]

read more »

طراحی آزمایشگاه پزشکی بر اساس استاندارد بین‌المللی (بخش اول)

طراحی آزمایشگاه پزشکی بر اساس استاندارد بین‌المللی (بخش اول) طراحی آزمایشگاه پزشکی بر اساس استاندارد بین‌المللی (بخش اول) Medical Laboratory design تهیه و تنظیم : دکتر مهرداد ونکی  /  مشاور و مدرس سیستم مدیریت کیفیت  مقدمه : طراحی یک آزمایشگاه استاندارد و اپتیمال به ترکیب دقیق عناصر فراوان و متنوع طراحی نیازمند است که در […]

read more »

طراحی آزمایشگاه پزشکی بر اساس استاندارد بین‌المللی (بخش اول)

طراحی آزمایشگاه پزشکی بر اساس استاندارد بین‌المللی (بخش اول) طراحی آزمایشگاه پزشکی بر اساس استاندارد بین‌المللی (بخش اول) Medical Laboratory design تهیه و تنظیم : دکتر مهرداد ونکی  /  مشاور و مدرس سیستم مدیریت کیفیت  مقدمه : طراحی یک آزمایشگاه استاندارد و اپتیمال به ترکیب دقیق عناصر فراوان و متنوع طراحی نیازمند است که در […]

read more »

اصول ایمنی در آزمایشگاه‌ها

اصول ایمنی در آزمایشگاه‌ها اصول ایمنی در آزمایشگاه‌ها *حامد فلاحی، دانشجوی کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی ایلام **فرهاد فراستی: عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی ایلام ***محمدمهدی اصولی، دانشجوی کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی ایلام E-mail:kalhoregharb@gmail.com E-mail: farasaty_64@yahoo.com چکیده:  گستردگی و پیشرفت‌های علم و توسعه صنایع […]

read more »

چالش‌ها و موانع اجرائی در حوزه استانداردسازی آزمایشگاه‌های پزشکی کشور از منظر آزمایشگاه‌های پزشکی محیطی

 

read more »