ساعت کاری : شنبه تا چهارشنبه 6:30 الی 20:30 و پنجشنبه ها 6:30 الی 20
(021) 44287632-5

هماتولوژی

 

 

در این بخش نمونه خون بیماران از نظر شمارش گلبول های سفید، قرمز، پلاکت ها و نیز شمارش افتراقی انواع گلبول های سفید جهت تشخیص انواع کم خونی ( آنمی ) و سرطان های خون توسط دستگاه سلول شمار خودکار و نیز بررسی میکروسکوپی سلول ها مورد سنجش قرار می گیرند.

          دستگاه تمام خودكار بررسی سلولهای خونی (CBC)

دستگاه تمام خودكار اندازه گيری سرعت رسوب گلبولهای قرمز(ESR)

هماتولوژی 2

 

دستگاه تمام اتومات STEELLEX جهت آزمایشات انعقادی همچون PT , PTT

STEELLEX

 

پاسخ

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه