ساعت کاری : شنبه تا چهارشنبه 6:30 الی 20:30 و پنجشنبه ها 6:30 الی 20
(021) 44287632-5

ایمونولوژی

ایمنی‌شناسی یا ایمونولوژی یکی از شاخه‌های زیست‌شناسی است که به بررسی انواع واکنش ایمنی جانداران در برابر آنتی ژن‌های بیگانه و روند ایجاد مصونیت در برابر عوامل بیماریزا می‌پردازد.

ایمونولوژی علم شناخت، بررسی و اثبات سیستم‌های دخیل در ایمنی بدن است. سیستم ایمنی بدن سیستمی پیچیده و در نهایت دقت می‌باشد که شامل اعضاء متنوع، با عملکردی متفاوت و مرتبط می باشند که در صورت کوچکترین تداخل و ناهماهنگی در انجام وظایف اعضاء آن، امکان پیدایش اختلالات و ظهور عوارضی وخیم و بعضا” غیر قابل برگشت وجود دارد.

از جمله اعضاء اصلی و فرعی این سیستم می توان به سلولها ( مانند لنفوسیتها، مونوسیتها، ماکروفاژها و سلولهای فرعی و تخصصی دیگر )، بافتها ( بافتهای لنفاوی، بافت پوششی و … ) و مولکول‌های محلول در خون ( مانند آنتی بادی ها، کمپلمان و سایتوکاینها و … ) اشاره کرد.

 این بخش یکی از مهمترین بخش های آزمایشگاه های تشخیص طبی است. در ذیل شما را با دستگاه های بخش ایمنی شناسی آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه آشنا می کنیم.

  • دستگاه الایزا پروسسور تمام اتوماتیک chorus جهت انجام تمامی تستهای تخصصی ایمونولوژی که توانایی انجام تمامی تستها را بصورت روزانه دارد.        
Chorus

  • دستگاه Cobas e411 جهت تست به روش الکترو کمی لومینسانس )ECL(

cobas e 411

  • دستگاه ایمونو اسی آنالایزر mini vidas ساخت کمپانی بیومریو فرانسه، جهت اندازه گیری تعداد زیادی از هورمونها و تشخیص انواع بیماریهای عفونی وفاکتورهای انعقادی نظیر: فون ویلبراند، پروتئین C ، D-dimer و … با روش حساسELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay)  

 Minividas

در این بخش با استفاده از متدها و تجهیزات مختلف مانند دستگاه نفلومتر، دستگاه الایزا ریدر و میکروسکوپهای نوری و فلورسنس وضعیت سیستم ایمنی بدن و مقاومت و یا ابتلا به انواع بیماری های ویروسی، باکتریایی، قارچی و یا بیماری های روماتولوژیک مورد بررسی قرار می گیرند.

  •  میکروسکوپ ایمونو فلئورسانس (IF)

Microscope Labomed LX 400

  • دستگاه نفلومتری Minineph ساخت انگلستان جهت اندازه گیری پروتئین های کم مقدار در خون و ادرار

Minineph 1

  • الایزا پروسسور

دستگاهی که آزمایش الایزا را بصورت اتوماتیک انجام می دهد وشامل ترکیبی از یک دستگاه قرائت فتومتری و اتوسمپلری جهت برداشتن نمونه و محلولها است که بوسیله یک کامپیوتر قابل برنامه ریزی کنترل می شود .

پاسخ

مدت زمان مطالعه ۲ دقیقه