شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

تست TB-IGRA

IGRA= Interferon-Gamma Release Assay

IGRA TB

 

TB-IGRA یک تست تشخیص مورد تأیید FDA در تشخیص عفونت فعال و نهفته مایکو باکتریوم توبرکولوز می باشد. در این تست از پروتئین های ESAT_6 ،CFP_10 ، TB7.7 برای تحریک سلول های موجود در خون هپارینه استفاده می شود. با اندازه گیری  انترفرون گاما با روش الایزا پاسخ های اختصاصی invitro به عفونت مایکو باکتریوم توبرکولوز سنجیده می شود.

این تست با گونه های محیطی مایکوباکتریوم و یا متعاقب واکسیناسیون BCG مثبت نمی شود و در این روش پاسخ ایمنی اختصاصی برای TB ارزیابی می شود.

مزایای تستTB-IGRA  بر اساس شواهد:

– عدم تاثیر از واکسیناسیون قبلی BCG کاهش موارد درمان غیر لازم بیمارانی که  تست پوستی آنها مثبت کاذب بوده است.

– حساسیت بالا در بیماران روماتیسمی

مزایای استفاده از: TB-IGRA

1- TB-IGRA در شناسایی افرادی که به سمت بیماری TB فعال پیشرفت خواهند کرد، به طور قابل توجهی دقیقتر از TST یا همان PPD است.

2- اختصاصیت (specificity) این تست بیش از 99% می باشد و تقریبا” احتمال جواب های مثبت کاذب وجود ندارد.

3- TB-IGRA  به طور قابل توجهی حساستر از TST است، به طوری که نیمی از افرادی که در TST تشخیص داده نمی شوند، با این روش شناسایی می شوند.

4- این تست در بیماریهای روماتولوژیک دارای حساسیت بالایی می باشد.

5- دارای عملکرد اثبات شده در بیماران تحت درمان با داروهای سرکوبگر ایمنی (متوترکسات، کورتیکواستروئیدها، مهارکننده های TNF-α) می باشد.

6- تنها با یک نوبت ویزیت انجام می شود و نیاز به تستهای پیگیری (follow-up) غیر ضروری وجود ندارد.

7- امکان سنجش همزمان پاسخ به چند نوع آنتی ژن وجود دارد.

8- جوابهای قابل تکرار می باشند و در نتایج آن سوگیری و خطای مشاهده گر کمتر است. دقت این تست تحت تأثیر واکسن BCG قبلا” استفاده شده قرارنمی گیرد و برای تستهای مکرر ایده آل است.

این تست در موارد متعدد بالینی و بهداشت عمومی کاربرد دارد:

1- افراد تحت درمان داروهای سرکوبگر ایمن

2- افراد در تماس با فرد مبتلا به TB

3- دانشجویان و افراد شاغل در health-care

4- کارکنان ارتش

5- مسافران و افراد تازه مهاجرت کرده

6- مصرف کنندگان داروهای تزریقی

7- افراد مبتلا به HIV/AIDS

8- زندانیان و کارکنان زندان ها

کرایتریای تفسیر برای TB-IGRA:

– نتیجه مثبت نشاندهنده حضور سلولهای T اختصاصی آنتی ژن TB درخون محیطی بیمار و احتمال بالای (Latent TB Infection) LTBI می باشد.

– نتیجه منفی نشان می دهد که سلولهای T بیمار ممکن است با فیتوهماگلوتینین بطور غیر اختصاصی فعال شود (کنترل مثبت)، اما سلولهای T اختصاصی TB در نمونه خون حضور ندارند.

– نتیجه غیرقطعی ممکن است نشاندهنده خطای تکنیکی و یا وضعیت ایمنی فرد باشد. البته نتایج غیرقطعی، تنها حدود 4 درصد نتایج را تشکیل می دهند.

این تست به واسطه جمع آوری خون کامل در سه لوله مخصوص انجام می پذیرد. این لوله ها شامل لوله آنتی ژن، میتوژن و نیل (Nil) هستند. لوله ها در دمای 37 درجه سانتیگراد به مدت 16 تا 24 ساعت انکوبه می شوند و پس از این مدت غلظت γINF پلاسما به روش الایزا اندازه گیری می شود.

پاسخ

هشت − 2 =

مدت زمان مطالعه ۳ دقیقه