ساعت کاری : شنبه تا چهارشنبه 6:30 الی 20:30 و پنجشنبه ها 6:30 الی 20
(021) 44287632-5

الگو کاربردی از طرح کیفیت دربخش های فنی یک آزمایشگاه فرضی

  دكتر مهرداد ونكی مقدمه: هر آزمایشگاه بالینی بایستی در طراحی و برنامه‌ریزی حوزه تضمین کیفیت و کنترل کیفی داخلی و خارجی بخش‌های فنی خویش دارای طرح عملیاتی و اجرائی باشد که این طرح و برنامه اجرائی بایستی ساده و کاربردی و متناسب با امکانات و حجم کار و شایستگی کارکنان آن آزمایشگاه باشد و […]

read more »

كاربرد شواهد علمی در آزمايشگاهها

دکتر اکبر ملک پورPh.D,DABCC,FACB (EBM)EVIDENCE BASED MEDICINE یا پزشكی مبتنی بر شواهد سالهاست كه مورد قبول جوامع و سازمان‌های درمانی و بهداشتی قرار گرفته، ولی هنوز آنطور كه در رشته‌های دیگر پزشكی شناخته شده است در جامعه آزمایشگاهی نفوذ نكرده است. آزمایشگاهها با پیشرفت سریع تكنیك‌های اندازه‌گیری اتوماتیك و افزایش روزافزون آزمایشهای تشخیصی هنوز از […]

read more »

دوره دكترای علوم آزمايشگاهی بالينی در آمريكا

دكتر میرمجید مصلائی در كشورهای پیشرفته به ویژه در آمریكا و كانادا، دانشگاه‌ها هویتی مستقل دارند و فعالیت‌های آنها زیر نظر دولت نمی‌باشد و برنامه‌های آموزشی دوره‌های دانشگاهی آنها توسط انجمن‌های تخصصی هر رشته و با استفاده از نظرات انجمن‌ها، ارگان‌ها و صاحب‌نظران مختلف تهیه، تصویب و پس از نظرسنجی‌های عمومی و تخصصی جهت اجرا […]

read more »

الگو کاربردی از طرح کیفیت دربخش های فنی یک آزمایشگاه فرضی old

دكتر مهرداد ونكی مقدمه: هر آزمایشگاه بالینی بایستی در طراحی و برنامه‌ریزی حوزه تضمین کیفیت و کنترل کیفی داخلی و خارجی بخش‌های فنی خویش دارای طرح عملیاتی و اجرائی باشد که این طرح و برنامه اجرائی بایستی ساده و کاربردی و متناسب با امکانات و حجم کار و شایستگی کارکنان آن آزمایشگاه باشد و مواردی […]

read more »

انتخاب و ارزیابی یک آزمایشگاه مرجع( ریفرال) در سطح آزمایشگاه های پزشکی ارجاع دهنده

  انتخاب و ارزیابی یک آزمایشگاه مرجع( ریفرال) در سطح آزمایشگاه های پزشکی ارجاع دهنده Selecting and Evaluating a Referral Laboratory مقدمه : این متن می تواند معیارهای عینی و قابل توجیهی برای مدیران و مسئولین آزمایشگاه‌های پزشکی در راستای انتخاب مناسب آزمایشگاه‌های ریفرال (مرجع) معتبر و مورد اعتماد فراهم نماید. هر آزمایشگاه پزشکی جهت […]

read more »

اهميت جايگزينی «مقادير طبيعی» با «مقادير مرجع»

دكتر رضا محمدی- آزمایشگاه بیمارستان بوعلی و استادیار دانشگاه برای تفسیر نتایج آزمایش لازم است كه این نتایج با داده‌های مرجع مقایسه شوند، حتی هنگامی كه فرایندهای قبل از آزمایش و زمان آزمایش براساس استانداردهای قابل قبول انجام می‌شوند. استفاده از دامنه مرجع نامناسب بر روی كیفیت نتایج و تفسیر آنها اثرات نامطلوب خواهد گذاشت، […]

read more »

استفاده از فن كيفيت خدمات (سروكوال) در آزمايشگاه‌های تشخيص طبی

  دكتر فرامرز شاه محمدی- مهندس میشاكاشانی 1- چكیده یكی از فنون نسبتاً جدیدی كه نقش موثری را در ارتقای كیفیت خدمات ایفا می‌كند، فن كیفیت خدمات یا سروكوال (SERVQUAL) است. در این فن، ابتدا شكاف‌های كیفیت سازمان (در ابعاد معین) تعیین و سپس با استفاده از مدل‌هایی مانند تجزیه و تحلیل فاصله‌ای سعی در […]

read more »

آرايشی جديد برای نتايج آزمايش‌ها

دکتر رضا حق پناه این روزها كمتر بیماری است كه پس از دریافت نتیجه آزمایش قبل از خروج از آزمایشگاه نگاهی به برگه جواب نیندازد و سعی نكند كه از آن سر دربیاورد. بدیهی است وقتی پای سلامت فرد در میان باشد، ثانیه‌ها و دقایق كش می‌آیند و بسیار دشوار است كه تا رسیدن موعد [...]read more »

كاربرد شواهد علمي در آزمايشگاهها old

كاربرد شواهد علمي در آزمايشگاهها كاربرد شواهد علمي در آزمايشگاهها دکتر اکبر ملک پورPh.D,DABCC,FACB (EBM)EVIDENCE BASED MEDICINE يا پزشكي مبتني بر شواهد سالهاست كه مورد قبول جوامع و سازمان‌هاي درماني و بهداشتي قرار گرفته ولي هنوز آنطور كه در رشته‌هاي ديگر پزشكي شناخته شده است در جامعه آزمايشگاهي نفوذ نكرده است. آزمايشگاهها با پيشرفت سريع […]

read more »