شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

دستورالعمل آزمایش قند خون 2 ساعته

* شب قبل از آزمایش حداقل 12 – 10 ساعت ناشتا باشید و در طی ناشتایی از خوردن چای و قهوه پرهیز نمائید.

پس از این که نمونه خون برای اندازه گیری قند خون ناشتا از شما گرفته شد، صبحانه معمولی که هر روز می خورید را میل نمائید.

*  وقتی آخرین لقمه صبحانه را میل نمودید، ساعت را یادداشت کنید. نمونه گیری دقیقا” 2 ساعت پس از ساعت مذکور انجام می پذیرد.

*  حتی الامکان صبحانه را در آزمایشگاه صرف نموده و تا زمان انجام آزمایش در آزمایشگاه منتظر بمانید.

قبل از انجام آزمایش ( در طی مدت ناشتایی شب قبل ) و در حین 2 ساعت آمادگی اکیدا” از مصرف دخانیات اجتناب نمائید.

در طول آزمایش (در طی 2 ساعت) از ورزش و پیاده روی خودداری نمائید.

آزمایش را حتما باید قبل از ساعت 10 صبح شروع کنید و از انجام آن در ساعات دیرتر روز خود داری کنید.

* در طی 2 ساعت آمادگی از خوردن هر نوع خوردنی و آشامیدنی ( آب در حد متعارف اشکالی ندارد ) خودداری نمائید.

پاسخ

3 − 1 =

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه