شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

عفونت ادراری

دستگاه ادرای شامل دو كلیه، حالب ها ( دو لوله، كلیه‌ها را به مثانه متصل می‌كنند )، مثانه، پیشابراه (مسیر خروجی بین مثانه و خارج بدن) است. هر قسمتی از این سیستم می‌تواند عفونی شود.

عفونت ادراری

 دستگاه ادراری فوقانی متشكل از كلیه‌ ها و حالب‌ ها می باشد. عفونت دستگاه ادراری فوقانی به طور معمول پیلونفریت یا عفونت كلیه است كه یك وضعیت جدی بوده و احتیاج به درمان فشرده و با دقت زیاد دارد.
 –دستگاه ادراری تحتانی شامل مثانه و پیشابراه است.UTI تحتانی می‌تواند به انواعurethritis ) كه شامل پیشابراه بوده) یا cystitis)كه شامل مثانه است) تقسیم شود. این عفونت ها به وسیله ی ارگانیسم‌ های مختلفی به وجود می‌آیند.
عفونت های دستگاه ادراری (UTIs) سالیانه حدود 6 میلیون ویزیت مطب و بیمارستانی را تشكیل می‌دهند. بچه‌ ها و بزرگسالان می‌توانند به UTI مبتلا گردند. این عفونت ها در دختر بچه‌ ها و زنان نسبت به پسر بچه‌ ها و مردان زیر 50 سال شایعتر است (از هر 5 زن یك نفر در طول عمرش به UTI دچار می‌گردد).  UTIدر مردان مسن‌ تر به خاطر اینكه پروستات بزرگ شده مسیر جریان ادرار را می‌بندد؛ شایعتر از مردان جوانتر می‌گردد.

Causes
ارگانیسمی كه سبب 90% از عفونتهای بدون عوارض می‌گرددEscherichia coli   است. این باكتری از طریق پیشابراه به مثانه می‌رسد. عفونت می‌تواند با بالا رفتن از مثانه از طریق حالب ها گسترش یافته و منجر به عفونت كلیه گردد.

در جمعیت انسان های سالم، پوست احاطه كننده ی مجرای خروجی پیشابراه محل زندگی باكتری است كه دستگاه ادراری را عفونی نمی‌كند. اما در بعضی مواقع در آن ناحیه باكتری های مختلفی تشكیل كلونی می‌دهند كه بسیاری از اوقات باكتری هایی هستند كه به طور نرمال در روده باقی مانده‌اند. تعداد كمی از آنها از طریق پیشابراه وارد مثانه می‌شوند. عمل خالی كردن مثانه (ادرار كردن) معمولا” این باكتریها را خاموش و دفع كرده و از عفونت جلوگیری می‌كند. گاه گاهی با وجود این فرآیند ها عفونت رخ خواهد داد.
اشخاص كه به دلیل شرایط طبی كه دارند قادر به خالی كردن مثانه نیستند(به عنوان نمونه، اشخاصی با آسیب نخاعی یا زنان یائسه‌ای كه مثانه آنها جمع شده است)، بیشتر مستعد عفونت هستند .
  –
در زنان فعالیت جنسی می‌تواند تعداد زیادی از باكتریها را وارد مثانه كرده كه واژه ی سیستیت ماه عسل (honeymoon cystitis) به آنها اطلاق می‌گردد. به نظر می رسد كه ادرار كردن بعد از فعالیت جنسی از تناوب عفونت های دستگاه ادراری می‌كاهد.
  –
در مردان پروستاتیت یا انسدادی كه به وسیله ی پروستات بزرگ شده ایجاد شده، می‌تواند منجر به تخلیه ی ناكامل مثانه و در نتیجه افزایش ریسك
UTI گردد. به نظر می رسد كه ختنه كردن ریسك UTIرا در مردان كاهش دهد.
– در شیرخواران ، باكتری از سایر نقاط بدن از طریق جریان خون وارد دستگاه ادراری می‌شود.
بهداشت ضعیف ارتباط مستقیمی با افزایش تناوب UTIدر بچه‌ ها دارد. بسیاری از بچه‌ های مبتلا بهUTI  احتیاج به ارزیابی برای یك نوع ابنرمالیتی دارند كه در آن ادرار از مثانه به حالب ها پس می‌زند.
  –
همچنین بیماران بستری در بیمارستان یا افرادی كه درمنزل تحت مراقبت های پرستاری قرار دارند و برای آنها كاتتر مجرای ادراری گذاشته شده به راحتی پذیرای عفونت دستگاه ادراری هستند.

SIGNS & SYMPTOMS
♦ عفونت دستگاه ادراری تحتانی (سیستیت)

 –درد هنگام ادرار كردن (كه به عنوان احساس سوزش یا درد پیچشی توصیف شده است)

 –ادرار كردن با تناوب بیشتر (یا بیدار شدن در شب برای ادرار كردن)

 –فوریت ( احساس اینكه قادر به نگه داشتن ادرار خود نیستند)
 – Hesitancy(حساس عدم توانایی در آسان ادرار كردن یا كامل تخلیه كردن)

ادرار تیره، بدبو و یا خونی
 –درد تحتانی شكم
Mild fever (less than 101°F)، chills and malaise 

عفونت دستگاه ادراری فوقانی (پیلونفریت)

♦ علایم خیلی سریع توسعه یافته ، كه ممكن است شامل علایم عفونت دستگاه ادراری تحتانی باشد و یا نباشد.
 –لرز
تهوع
 –استفراغ
درد پهلو

عفونت دستگاه ادراری در جمعیتهای خاص
♦ نوزادان ـ تب‌ یا هایپوترمی (درجه حرارت پایین)، تغذیه ی ضعیف ، یرقان
♦ شیرخواران ـ استفراغ ، اسهال، تب، تغذیه ی ضعیف
♦ خردسالی ـ تب یا هایپوترمی، كاهش اشتها، بی‌حالی، تغییر در سطح هوشیاری
♦ زنان حامله ـ در طول دوران ویزیت قبل از زایمان حتما” باید از نظر ادراری چك گردند (ممكن است هیچ علایمی وجود نداشته باشد، اما اگر عفونتی وجود داشته باشد برای جلوگیری از عوارض باید درمان گردد).

HOME CARE

به خاطراینكه علایم عفونت دستگاه ادراری شباهت بسیاری به بیماریهای دیگر دارد، یك تست ادراری برای چك كردن عفونت لازم است. ارزیابی بیمار به وسیله ی دكتر و شروع آنتی‌ بیوتیك معمولا” لازم است. هیچ نوع درمان در منزلی توصیه نشده است.

پاسخ

سیزده − 2 =

مدت زمان مطالعه ۴ دقیقه