ساعت کاری : شنبه تا چهارشنبه 6:30 الی 20:30 و پنجشنبه ها 6:30 الی 20
(021) 44287632-5

سیتولوژی

آزمایشگاه سایتولوژی، مطالعه و بررسی شکل ظاهری سلول های نقاط مختلف بدن انسان جهت تشخیص تغییرات غیر طبیعی و نهایتا ً سرطانی را بر عهده دارد (نمونه های خلط، مایع شکمی، مایع ریوی، مایع مفصلی، مایع کیست های مختلف، ادرار، مایع مغزی نخاعی، ترشحات سینه، نمونه دهانی و نمونه واژن در آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه بررسی می شود).

جوابدهی آزمایش پاپ اسمیر حداکثر یک هفته می باشد.

نمونه های Thin-prep،Liquidbase،E-prep و نمونه هایی از این دست، درآزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه مورد بررسی قرار می گیرد.

 

پاسخ

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه