شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

امکانات VIP بانوان در آزمایشگاه پارسه

خانم های محترم می توانند در صورت مراجعه به آزمایشگاه پارسه، از امکانات VIP بانوان بهره مند شوند.

پاسخ

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه