شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی
(021) 44287632-5

امکانات VIP بانوان در آزمایشگاه پارسه

خانم های محترم می توانند در صورت مراجعه به آزمایشگاه پارسه، از امکانات VIP بانوان بهره مند شوند.

پاسخ

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه