ساعت کاری : شنبه تا چهارشنبه 6:30 الی 20:30 و پنجشنبه ها 6:30 الی 20
(021) 44287632-5

الکتروفورز

در این بخش به طور عمده دو نوع الکتروفورز انجام می شود:

1) الکتروفورز انواع هموگلوبینهای خون شامل Hb.A1c,A2,F,S,D,G,C,E,O

 2) الکتروفورز پروتئینهای سرم و ادرار

sebia

دستگاه کاپیلاری الکتروفورز Sebia جهت الکتروفورز هموگلوبین، پروتئین های سرم و ادرار و ایمونوفیکساسیون سرم و ادرار به روش خودکار

پاسخ

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه