شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

پاتولوژي كليه- کارسینوم سلول کلیوی ( آدنوکارسینوم )

کارسینوم سلول کلیوی ( آدنوکارسینوم )

   این تومورها از اپی تلیوم توبولی کلیه منشا می گیرند، لذا عمدتا” در کورتکس قرار دارند . کارسینوم کلیه حدود ۸۰ تا  ۸۵ درصد از کل تومورهای اولیه بدخیم کلیه را شامل می شود . این تومور ۳-۲ درصد تمام سرطانهای بالغین را شامل می شود. سرطان کلیه از دهه های ۶ تا ۷ شیوع بیشتری دارد و مردان ۲ برابر بیشتر از زنان مبتلا می شوند . در سیگاریها و افرادی که در تماس با کادمیوم هستند، بیشتر دیده می شوند. در کسانی که بدنبال دیالیز مزمن دچار کلیه پلی کیستیک می شوند، احتمال ایجاد سرطان سلول کلیوی ۳۰ برابر افزایش می یابد. عوامل ژنتیک هم در اتیولوژی دارای نقش است . در گذشته ، کارسینوم سلول کلیوی را بر اساس ریخت شناسی آن تقسیم بندی می کردند، اما اکنون این کار را بر اساس منشا مولکولی تومور انجام می دهند . 

این کارسینوم دارای ۳ شکل شایع است :

  • کارسینوم با سلول روشن : شایعترین نوع بوده و ۷۰ تا ۸۰ درصد سرطانهای سلول کلیوی را شامل می شوند. از نظر بافتی از سلولهای با سیتوپلاسم شفاف یا گرانولار تشکیل شده اند. اکثریت آنها اسپورادیک هستند، ولی نوع فامیلیال هم دارد که بنظر می رسد ژن ایجاد کننده آن با ژن دخیل در بیماری وی. اچ. ال مرتبط است. ناهنجاری در کروموزوم ۳  وجود دارد .
  • کارسینوم پاپیلاری سلول کلیوی :۱۰ تا ۱۵ درصد سرطانهای سلول کلیوی را شامل می شوند  ، چنانچه از نام آن پیداست طرح رشد پاپیلاری دارند . اغلب چند کانونی بوده و ۲ طرفه هستند. اینجا هم انواع اسپورادیک و فامیلیال دارد. در سرطانهای پاپیلاری کلیه در کروموزوم ۳ ناهنجاری وجود ندارد. عامل اصلی در این سرطان پروتوانکوژن ام.ای.تی است که روی کروموزوم ۷ قرار دارد .
  • کارسینوم کلیوی کروموفوب : نادرترین نوع بوده و تنها  ۵ درصد موارد کارسینوم سلول کلیوی را شامل می شود .منشا آنها یا از لوله های جمع کننده در کورتکس و یا از سلولهای واقع شده در بین آنها می باشد. وجه تسمیه آنها به دلیل رنگ پذیری زیاد سلولهای توموری می باشد، یعنی کمتر روشن هستند. این تومورها کروموزومهای متعددی از دست می دهند و در کل دارای پیش آگهی خوبی هستند .

http://pathweb.uchc.edu/eAtlas/GU/1936.htm

http://radiology.uchc.edu/eAtlas/GU/148.htm

در ادامه چند فایل آموزشی جهت آشنایی با آناتومی و پاتولوژی کلیه برایتان گذاشته ایم:

دانلود فایل آموزشی۱ :                 nh-lm322-renal2006

دانلود فایل آموزشی ۲     kidney-anatomy-physiology

دانلود فایل آموزشی ۳                renal-pharmacology

دانلود فایل آموزشی ۴ :                     kidney-12076221

دانلود فایل آموزشی ۵ :                       renal-functions

پاسخ

سیزده + دوازده =

مدت زمان مطالعه ۳ دقیقه