شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

کشت ادرار

کشت ادرار آزمایش کشت ادرار چگونه انجام می شود؟ برای کشت ادرار چه اقدامی باید انجام گیرد؟ برای دانستن پاسخ این سوالات متن ذیل را بخوانید. آزمایش کشت ادرار برای بررسی میکروب ها و باکتری ها در ادرار انجام می گیرد. این باکتری ها و میکروب ها باعث عفونت مجاری ادراری می شوند. مجاری ادراری […]

read more »