شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

اکتینومایکوزیس

مقدمه اکتینومایکوزیس یک آلودگی باکتریایی گرانولوماتوزی و چرکدار، مزمن و با پیشرفت آرام می‌باشد. محل درگیری متورم و همراه با چرک، آبسه، فیبروز بافتی و ترشحات سینوسی می‌باشد. عفونت‌های سر و گردنی بسیار معمول‌تر است، هر چند که نواحی دیگر بدن نیز امکان ابتلا را دارند و بیماری منتشره و اسکلتی غضروفی هم به ندرت […]

read more »