شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

بهترین آزمایشگاه غرب تهران

برای ساکنین غرب تهران یافتن بهترین آزمایشگاه غرب تهران برای انجام امور پزشکی و آزمایشات خود یک امتیاز به حساب می آید. افرادی که در غرب تهران ساکن هستند لازم میدانند برای جلوگیری از اتلاف وقت و دریافت بهترین و دقیق ترین نتایج به یک آزمایشگاه خوب در غرب تهران مراجعه کنند. آزمایشگاه خوب باید […]

read more »

آزمون مدفوع برای یافتن انگل و تخم انگل ها

  آزمون مدفوع می تواند انواع مختلفی از انگل های روده ای را مشخص کند. بعضی از انگل ها به صورت همزیستی غیر بیماریزا در بدن زندگی می کنند و بعضی دیگر منجر به بیماری های روده ای می شوند . شایع ترین انگل ها در ایران عبارتند از : کرم کدوی گاوی (تنیا) ، […]

read more »

ريكتزيا و كوكسيلاها

دكتر رضا ميرنژاد ـ باكتريولوژيست‏‏، استاديار دانشگاه   اعضاي جنس ريكتزيا و كوكسيلا، باكتري‌‌هاي داخل سلولي اجباري هستند كه با كلاميديا و ارليشيا داراي تفاوت‌هاي زير مي‌باشند: ريكتزيا: (1) درون سيتوپلاسم سلول هدفش تكثير مي‌يابد، نه درون واكوئل فاگوسيتيك ميزبان؛ (2) چرخه زندگي پيچيده ندارند و (3) توسط ناقلين بندپا قابل انتقال است. كوكسيلاها بيشتر […]

read more »