شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی
(021) 44287632-5

عفونت ادرای در کودکان خطرناک است

چه عواملی سبب عفونت ادراری در کودکان می شود؟ عفونت ادراری یک بیماری شایع در میان بزرگسالان و کودکان می باشد. اما این بیماری به خودی خود به وجود نمی آید و عوامل زیادی در شکل گیری آن نقش دارند. برخی از این موارد به اختصار در زیر اشاره شده است. پسران زیر یک سال […]

read more »

بیوشیمی ادرار

قسمت اعظم این مواد تصفیه شده، مواد حاوی نیتروژنی هستند که از متابولیسم مواد غذایی به وجود آمده اند. آب یا مایع اضافی خون سدیم و پتاسیم و مواد حاصل از تخریب اسیدهای آمینه بعد از جمع آوری به داخل حالب ترشح می شوند. حالب مثل یک ناودان این مایع را به منبعی منتقل می کند […]

read more »