ساعت کاری : شنبه تا چهارشنبه 6:30 الی 20:30 و پنجشنبه ها 6:30 الی 20
(021) 44287632-5

آشنایی با کنترل کیفی

  شما را به اختصار با مفهوم و روش های اجرائی کنترل کیفی آشنا می کنیم: موضوع: روش اجرایی کنترل کیفی، تضمین کیفیت و طرح جامع كیفیت هدف: تضمین کیفیت نتایج آزمایشات و متعاقب آن خروجی آزمایشگاه که همان برگه جوابدهی است، با آنچه طرح ریزی گشته و اجرا می گردد، از نظر صحت و […]

read more »

برنامه کنترل کیفی خارجی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه به منظور ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده، به طور منظم دربرنامه های کنترل کیفی خارجیآزمایشگاه رفرانس وانجمن علمی دکترای  علوم آزمایشگاهی شرکت می کنیم.   گواهی سال 1385 گواهی سال 1387 گواهی سالهای 1388 و 1389 گواهی سال 1390 گواهی سال 1391 گواهی سال 1392   گواهی سال 1393 گواهی […]

read more »