ساعت کاری : شنبه تا چهارشنبه 6:30 الی 20:30 و پنجشنبه ها 6:30 الی 20
(021) 44287632-5

شما می توانید، برای همکاری با آزمایشگاه پارسه در بخش پذیرش از طریق دانلود فایل زیر و ارسال به آدرس ایمیل info@parsehlab.net اقدام کنید.

شما می توانید، برای همکاری با آزمایشگاه پارسه در بخش فنی از طریق دانلود فایل زیر و ارسال به آدرس ایمیل info@parsehlab.net اقدام کنید.