شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

مراکز همکار

آزمایشگاههای طرف قرارداد پارسه

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه با بیش از 13 سال سابقه، مشغول به فعالیت و خدمات رسانی بوده و مفتخر است که تاکنون بیش از یکصد و هفتاد آزمایشگاه (به شرح ذیل) در سطح کشور، این آزمایشگاه را بعنوان مرکز ارجاع آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی خود انتخاب نموده اند.

ردیف  نام مرکز طرف قرارداد نام مسئولین تلفن  فکس
1 آزمایشگاه پارسوا  آقای دکتر فرهاد ایرانمنش 56692203-5 56692203
2 مرکز چشم انداز آقای مهندس تاجیک  66065820  66065832 
3 آزمایشگاه پارسا(باغ ملک) آقای بارانی – آقای دکتر صداقت
061-43721950  061-43726382 
4 آزمایشگاه دقیق (چالوس)   آقای دکترمحمدعلی یگانه – خانم لیلا قبله سوها   011-52242732 011-52242675 
5 آزمایشگاه بهار (ساری)  آقای دکتر پریدل – خانم علی نژاد   011-33391282-3 011-33391283 
6 آزمایشگاه پارسیان (ساری)  آقای دکتر یحیی زاده – آقای جمالی  011-33300070  011-33322160 
7 آزمایشگاه دکتر محسنی (ابهر)  آقای دکتر محسنی – خانم شرفی 0243-5223379   0243-5223044
8 آزمایشگاه البرز (قزوین)  آقای دکتر ساروخانی – آقای شهسواری   028-33232745 028-33232746 
9 آزمایشگاه دانش (قزوین)  آقای دکتر دانشی – آقای علیجانی  028-33665666  028-33665666 
10 آزمایشگاه دکتر فرزام  (قزوین) آقای دکتر فرزام – آقای جوادی – آقای عمرایی   028-33222525 028-33226414 
11 آزمایشگاه شهرداری منطقه5    آقای دکتر حسن زاده – آقای قنبرزاده 44011389  44011389 
12 آزمایشگاه حکیمان (بندرعباس)  آقای دکتر خیاطیان   076-32245541  076-32240777 
13 آزمایشگاه مازندران(ساری)  آقای دکتر عجمی – آقای اسدی 011-33361225   011-33367244
14 آزمایشگاه نور (ساری) آقای دکترعلی عباسی – خانم شکری 011-33312708  011-33312709 
15 آزمایشگاه میلانی (ارومیه)  آقای نوروز فر  32255500 و 32230117-044 044-32230240 
16 آزمایشگاه نوشهر (دکترعباسی)  آقای دکتر عباسی 011-52337880   011-52358880
17 آزمایشگاه پاستور (تنکابن) آقای دکتر کاظمی – خانم سحر سوره 011-54225800   011-54225800
18  آزمایشگاه رازی(خرم دره)   آقای کامبیز موقر 024-35536065    024-35533990
19 مرکز باران (تهران)   آقای دکتر سهیل سلیمی  47626263 47626283-2960 
20  آزمایشگاه کیانمهر (کرج) آقای دکتر میرخانی  026-33200622  026-33208888 
21  آزمایشگاه آتیه (ساری) آقای دکتر رضایی فر – آقای شجاعی 011-33320282  011-33314561
22 آزمایشگاه جهان نما (کرج) خانم مهدیه بیات  026-32323011  026-32323043
23 آزمایشگاه پارس (قزوین)  آقای دکتر میر کریمی   028-33559996 028-32559900 
24 آزمایشگاه پیشرو (قزوین)           آقای دکتر میرجلیلی – خانم مریم جلیل مهر  028-33243048  028-33243207 
25 آزمایشگاه قدس (تهران)  آقای دکتر نقی پور – آقای طباطبایی  55039585  55010705 
26 آزمایشگاه توحید (همدان)  آقای حسینی  081-32513413  081-32521550 
27  آزمایشگاه رازی (بندرامام)  آقای دکتر هاشم زبید – آقای ابوالقاسم ایرج دوست  061-52226989  061-52226989 
28 آزمایشگاه گیل (رشت)  آقای دکتربرزو – خانم حسینی  013-33124100   013-33131270
29 آزمایشگاه معراج (جویبار)  آقای عباسی   011-42531243 011-42544466 
30 آزمایشگاه سینا (زاهدان)  آقای دکتر محمد زاده – آقای اصغری 054-33226616   054-33220663 
31 آزمایشگاه رویان (اهواز)  آقای دکتر علیرضا شهبازی فر – آقای مصطفی امامی 061-32222492  ——-
32 آزمایشگاه دکترصدقی(اهواز)  آقای دکترصدقی – آقای سماواتی 061-34445980  061-34445980 
33 آزمایشگاه دکترملائکه (اهواز) آقای دکترابوالحسن ملائکه  061-32217199  061-32212287 
34 آزمایشگاه دیوان دره (دیوان دره) آقای دکتر قاسم مصطفوی – خانم قوشچی  087-38726640 087-38726640 
35 آزمایشگاه دکتر طارمی (اهواز)   خانم دکتر مریم طارمی 061-32234381  ——– 
36 آزمایشگاه موحدی پور (گچساران)  آقای دکتر محمد موحدی پور   074-32230823-5 074-32230824 
37 آزمایشگاه پارس (اهواز) آقای دکترسید رامین خادمیان – آقای نیکخو  061-34465774  ——–
38 آزمایشگاه اتکا (تهران)  آقای دکترعباس به گزین  550500847  ——– 
39 آزمایشگاه پیشگام (بیرجند) آقای دکترمازیار غفوری – خانم شهابادی 056-32237021-2  056-32237021-2 
40  آزمایشگاه ویژه (تهران) آقای تویسرکانی – آقای دکتر خادمی پور 66496516  ——– 
41 آزمایشگاه باغستان (شهریار) خانم دکترفاطمه گلابچی فر – آقای محمدی 65954845  ——- 
42 آزمایشگاه ارمغان سلامت   آقای دکتربخشعلی محمدی 44433516  ——– 
43 آزمایشگاه ماهان (عراق)  آقای پیمان قریشی زاده  0964-7517811491  ——– 
44 آزمایشگاه میزان (اسلامشهر) آقای دکتر شهرام نعمتی  56555485  ——— 
45 آزمایشگاه بیمارستان لقمان   آقای دکترعباس به گزین 55449005-9   51025487
46 آزمایشگاه دکتر شفیعی (دزفول)   آقای دکتر شفیعی 061-42238271  061-42242191 
47 آزمایشگاه حکیم (تبریز)  آقای دکتر ابراهیم زاده  041-36569090  041-33375929 
48 آزمایشگاه ایران (مشهد)  آقای محمدعلی شاهید – آقای رضا مقدم   051-38409600  051-8432422
49  آزمایشگاه ایراژن (تهران) آقای دکترابراهیمی – خانم بوستان  88966579-44424471 88996889 
50  آزمایشگاه سینا (کرمانشاه) خانم دکترهلن حضرتی   083-37214955 083-37214764 
51  آزمایشگاه آبان (تبریز) آقای ابراهیم زاده   041-36589858 041-36589858 
52 آزمایشگاه آریا (اصفهان)  آقای دکتر سعید مؤید نیا  031-32232068   031-32232069
53 آزمایشگاه توسلی (اردبیل)   آقای دکتر حبیب توسلی 045-33255656  045-12255657 
54 آزمایشگاه بهبد (کرج)  خانم دکتر طارمی – آقای معارف وند  026-32214550 026-32216381 
55  آزمایشگاه کلینیک سعادت آباد آقای دکترمصطفی زارع  22367167  22088172 
56 آزمایشگاه سنجش (تبریز)   آقای دکترآشتیانی 041-35570888  041-35570888 
57 آزمایشگاه نرگس (اهواز)  آقای دکتر گله داری  061-9996681-9990000 061-33336683 
58 آزمایشگاه بهار (گرگان)  خانم دکتر صفائی  017-32220999  017-32245480 
59  آزمایشگاه رفاه (کرمانشاه) آقای دکترصادقی نژاد  083-37297826  083-37281665 
60 آزمایشگاه منصف (مشهد)  آقای دکترمنصف  051-38511361   051-38517220
61 آزمایشگاه آریا (کرج) آقای دکتر پوریا حاجی زاده – آقای مرتضی عاکف 026-36652624   026-36652624
62  آزمایشگاه دانش (آمل) آقای دکتر مرتضی احمدی آملی  011-44254442  011-44150745 
63 آزمایشگاه البرز (هشتگرد)  آقای دکتر پرویز شریف زاده   026-44212683 026-44212673 
64 آزمایشگاه دکتر ایری(گنبد)   آقای دکترنورالدین ایری 017-33232610  017-33232610 
65   آزمایشگاه عزیزافشاری (تالش) آقای دکتر بابک عزیزافشاری   013-44243447 013-44235879 
66 آزمایشگاه یاس (هرسین)  خانم دکتر نرگس گودینی – آقای آفتابی  083-45132220 083-45133170 
 67 آزمایشگاه دکتر فرزانه (هرسین)  خانم دکتر شکوه شفیعی   083-45120809  083-45130118 
 68 آزمایشگاه هوشمند  —–   66576577-8 66576579 
69 آزمایشگاه آلبرت  آقای دکتر نوید احدی – آقای محسنی  33252423  33789576 
70  آزمایشگاه بوعلی (زنجان)    آقای دکترکلانتری – آقای دکترغفاری – آقای عسگری   024-33360922  024-33332470 
71 آزمایشگاه نویان نگین پارسیان  آقای جواد رضایی  44101011  ——– 
72 آزمایشگاه مهرگان (کرمان)  آقای دکتر حسن نژاد – خانم دکتر اسماعیلی  034-32268435  034-32268435 
73 آزمایشگاه نوین (تبریز)  آقای دکترربیعی – آقای فاروغی 041-35544161  041-35535996 
74 آزمایشگاه سیتوژنوم(تهران)   آقای حسین مزدرانی – آقای سهیل مزدرانی 88631197  88631199 
75 آزمایشگاه سینا (تهران)  آقای دکتر مهدی پناهی راد – آقای جهانبخت 66250431  66260235 
76 آزمایشگاه میلاد (اصفهان)  خانم دکتر افضل  031-32222430   031-32208823
77 آزمایشگاه ولیعصر (آبیک)  آقای مافی  028-32898940-2  028-32898941 
78 آزمایشگاه احیا (اسلامشهر)  آقای عفیفی  56148990  56148990 
79 آزمایشگاه دکترصمدی (کرد کوی)  آقای دکتر صمدی 017-34353434  017-34353444 
80 آزمایشگاه پیوند  آقای دکتربهزاد پوپک – آقای بیگی 22914379  26410815 
81 آزمایشگاه دانا (ساری) خانم دکتر مریم قاسمی – خانم تبریزی  011-33377331  011-33365156 
82 شرکت دایا آرین دارو  آقای دکتر افشانی   55902510 ——– 
83 آزمایشگاه محب یاس (تهران) آقای دکتر احمد ابراهیمی  42160168  ——– 
84 آزمایشگاه نیکان (ساری)  آقای دکتر عباسعلی ملکی  33327665   ——–
85

آزمایشگاه واتسون (تهران)

آقای دکتر کریم زاد – خانم رجحان نژاد

66902768  66902768 
86  آزمایشگاه نور (اهواز) آقای دکترمسعود یزدی خواه  061-33385833  061-33914284 
87 آزمایشگاه توس (مشهد)  خانم دکتر مرضیه حسینی  051-38428772  051-38429636 
88 آزمایشگاه مولوی (شیراز)  خانم دکتر پروین جواد  071-32342471  071-32309276 
89 مشاوره امیرالمومنین (سمنان)  آقای دکتر فرشید پروینی  023-33341144  023-33341155 
90 آزمایشگاه دکتر احمدی (بهشهر)  آقای دکترمهران احمدی  011-34531369  011-34531362 
91 آزمایشگاه دکترمحمدی (تهران)   آقای دکتر بخشعلی محمدی 55313615-6  55313615 
92 آزمایشگاه هورمون (تبریز)  آقای دکتر مینائی  041-35549249  041-35573220 
93 آزمایشگاه جم (اصفهان)  خانم دکترسهیلا گلستانی – خانم حاتمی – خانم بارانی  031-36635228  ——– 
94 آزمایشگاه دکترجهان تیغ (زابل)  آقای دکتر حسین جهان تیغ  054-32238576  ——– 
95 آزمایشگاه پارس (شیراز)  آقای دکترکامروز کاویانی  071-32344995   071-32308042
96 آزمایشگاه شفق(تهران)   آقای دکترعلی اسلامی فر – خانم ایمان خانی  88454025  88454025
97 آزمایشگاه دکتر وطن خواه (جیرفت)        آقای دکترنعیم رضا وطن خواه – آقای امیر صدوقی 034-43213530-43000000 034-43216569 
98 آزمایشگاه بهار (قزوین)   خانم دکترفاطمه حاج منوچهری – خانم مهناز نیک روش 028-33344575  028-33344575 
99 آزمایشگاه سارینا (چهاردانگه)  خانم دارابی  55264663  ——– 
100 آزمایشگاه دکترنقاش(اهواز)  آقای دکترنقاش – آقای سرافراز   061-34440274 061-34448519 
101 آزمایشگاه دکتر ساکی (اهواز)  آقای دکتر ساکی – خانم دودانگه 061-32229105  061-32921342 
102  آزمایشگاه کیمیا (رشت) خانم دکتر فرزانه رضازاده – خانم عظیمی  013-33116759-33119717   013-33125635
103 آزمایشگاه دکتر امیرابی (اردبیل)  خانم دکترآفاق امیرابی  045-33234017  045-33234017 
104 آزمایشگاه دکتر خوشدوز (منجیل)  آقای دکترخوشدوز  013-34643111  013-34644321
105 آزمایشگاه دکترتقی زادگان(شیراز)  خانم دکترلیلا تقی زادگان – آقای کشاورز  071-32317555-6  071-32317557 
106 آزمایشگاه پاستور (اهواز) آقای دکتر حمید مرادزادگان  061-332227890  061-332227105 
107 آزمایشگاه دکترجلالی (اهواز)  آقای دکترجلالی 061-332218178  061-332224684 
108 آزمایشگاه دکترکلانتر (اهواز) خانم دکترماریا کلانتر هرمزی  061-134433192  061-334433191 
109 آزمایشگاه دکترمفاخر (اهواز)   آقای دکترمفاخر – آقای دکتر هاشمی 061-333922002  061-333922000 
110   آزمایشگاه دکتر واحدیان (اهواز)  آقای دکتر محمود واحدیان – خانم منجزی 061-34435273  061-34452707 
111 آزمایشگاه سینا شمیران  آقای دکترمجید بندگی – خانم احمدی  22741777  22741797 
112 آزمایشگاه ژنوم (ارومیه) آقای دکتربهروز ایلخانی زاده   044-33444829 044-33444840 
113 آزمایشگاه پویا (قم)  آقای دکترحسین نداف نیا  025-37747284  025-37741289 
114 آزمایشگاه دی (قزوین)  خانم دکتر زهرا قاضیان   028-33230836 028-33230837 
115 آزمایشگاه شکوفه (تهران)  آقای دکتر داود سراج  66242368  66217406 
116 آزمایشگاه کوثر (همدان)  خانم دکترفرزانه استادی  081-32530294  ——— 
117  آزمایشگاه زرین (خمام) آقای دکتر برزو – دکتر ایروانی  013-34420889  013-34423930 
118 آزمایشگاه ژنتیک(سبزوار)  آقای دکتر علی خلیق  051-44220306  ——— 
119 آزمایشگاه خانی آباد (تهران)  آقای دکترمحمد مهدی سرمدی  55007799-55006070  55016411 
120 آزمایشگاه دانش (تنکابن) آقای مددی   011-54221998  011-54211600
121 آزمایشگاه نیلو (رشت) آقای دکترمسعود رضایی جوان – آقای سماک  013-33116062 013-33123182 
122 آزمایشگاه نور (آبیک) خانم دکتر رقیه نوری   028-32824610 028-32824610 
123 آزمایشگاه ابن سینا (اهواز)  آقای کتر سید علی الهادی مروج  06132925734-5  061-32238653 
124 آزمایشگاه مهدیه (بروجن)  آقای دکترمحمدرضا حمزه  038-34236000   038-34236000
125  آزمایشگاه پاستور (ازنا) آقای دکتر محمد دهاقین  066-43429662  066-43422832 
126 آزمایشگاه بهداد (تهران)  خانم دکتر پروانه ناصر اسلامی – خانم فرزانه جعفریان  88547942  88577945 
127 آزمایشگاه دکتردهستانی (سیرجان)  آقای دکترعلیرضا دهستانی  034-42281015  ——– 
128 آزمایشگاه جراحی مهر (تهران)  خانم دکتر مینو حسینی – خانم خدیجه اعتمادی  44338955-4  44338956 
129 آزمایشگاه اوستا (تهران)  آقای دکتر میربابایی – خانم میرعرب  88802108   ——–
130 آزمایشگاه پاستور (آمل)   خانم دکتر نازیلا شیرازی 011-4224881   011-44224881
131 آزمایشگاه مهر (آمل)  آقای دکتر محمد ترابی نیاکی  011-43269538  011-43269538 
132 آزمایشگاه شفا (گنبد کاووس)
آقای دکتر دلخواه   017-33238789 017-33238789 
133 آزمایشگاه بوعلی(کرمانشاه)  آقای دکتر سمیعی  083-38372951  083-38372951 
134 آزمایشگاه خاتم (قزوین)  آقای دکتر خیرخواه  028-33243324  028-33223399 
135 آزمایشگاه ژنوسل (تهران) آقای دکتر محمد زمانی – آقای ایمان رضایی   88093496 88094381 
136 آزمایشگاه صدرآزما  آقای دکتر سربندی فراهانی – خانم فتحی  33686970  33004672 
137 آزمایشگاه کاوش (گرگان)  آقای دکتر جوشقانی  017-32336300  017-98996301 
138 آزمایشگاه رازی (اراک)   آقای دکترسرمدی – آقای حیدری – خانم صادقی 086-32214567  086-32214567 
139 آزمایشگاه فاطمه زهرا (شهر ری)  خانم دکترهاله حکمتی – آقای دکتر قاسم مصطفوی  33144226  ——– 
140 آزمایشگاه طه (پاکدشت)  آقای خطاط  36039818  ——– 
141 آزمایشگاه ملل (تهران)
142 آزمایشگاه امید (مشهد)  خانم دکتر ژاله اسمعیلی   051-38929640-2  051-38929643
143 آزمایشگاه مهر (رشت) خانم دکتر مهرافزا – خانم دکتر عسگری – خانم محمودی   01333764261   01333764257
144 آزمایشگاه فرهاد (تهران)  آقای حاتمی – آقای دکتر خادم پور  55708335  55717889 
145  آزمایشگاه سلامت (ساری)  آقای دکتر نادریان- خانم دکتر داودی- خانم فائزه جوانم  011-33249157
146 آزمایشگاه نوران (تهران)  آقای دکتر ایمان سلحشوری- خانم عباسپور  66911705 66911704 
147 آزمایشگاه رازی (لاهیجان)  خانم دکتر بتول اسدی رحمانی   01342237618 01342237494 
148 آزمایشگاه نوبل (ساوه)  آقای دکتر قدرت الله براتی  08642211939 08642230232 
149 آزمایشگاه فارابی (زاهدان)  آقای  دکتر محمدزاده – آقای رضا شه بخش  05433447473 05433447473 
150 آزمایشگاه مادر (سنندج)  خانم دکتر راه حق  08733224554 08733224774 
151 آزمایشگاه فجر (ساری)  آقای دکترمحمدرضا مهدوی    01133411103-6 01133292929 
152 آزمایشگاه پارس (آمل)  آقای دکتر میربهاء – آقای داداش پور
011-44229666 011-44154642 
153 آزمایشگاه بیمارستان مهر (تهران)   آقای دکتر علیزاده نیلی  82452203 88957716
154 آزمایشگاه پاستور (سنندج)  خانم دکتر سهیلا محمود پور
 08733236358
0873324670
155 آزمایشگاه دانش (ایلام)    آقای دکتر ایرج پاکزاد – رضا قیطاسی  08433367054
156 آزمایشگاه شمس (ارومیه) خانم دکتر آذرمیدخت علمداری  0443224018  0443223444 
157 آزمایشگاه شبستری (تبریز)  آقای دکتر سعید شبستری  04135535547  04135535548 
158  آزمایشگاه فارابی (پارس آباد) آقای دکتر فغانی – آقای دکتر پور قاسمی  04532795012  04532781995  
159 آزمایشگاه ژنتیک واتسون  خانم  دکتر مهدیه تقی زاده  66902768   66902768  
160 آزمایشگاه ارغوان  خانم دکتر حاج سید جوادی  44955358   44955393 
161 آزمایشگاه شفا (ورامین)   آقای دکتر حسن حیدری 36296001-2   ——– 
162 آزمایشگاه فر دانش   آقای عباس خطاط  33801344 33801344 
163 آزمایشگاه میلاد  آقای دکتر حمید حمید زاده  77293546  77708558  
164 آزمایشگاه جیحون  آقای مهدی رحمانی   66353532 66363737  
165 آزمایشگاه دکتر محمدی  آقای دکتر بخشعلی محمدی   55313616  55313615  
166 آزمایشگاه مرکز جراحی مهر  خانم دکتر مینو حسینی 44338955  44338956  
167 آزمایشگاه مهر (زنجان)  آقای دکتر معبودی  02433546503  ——–  
168 آزمایشگاه دانش (ساری)  آقای دکتر عبدالعلی ضیایی  01133314555  01133327095 
169 آزمایشگاه رازی (قم)  آقای دکتر موسوی نسب  02536705250   ——–
170 آزمایشگاه امیر (مارلیک-ورامین)  خانم دکتر زهرا فاضلی  65152557  65152549 
171 آزمایشگاه بزرگمهر (اراک)  آقای دکتر محسنی موحد  0863228387  08632238388 
172 آزمایشگاه پارس (ساوه)  آقای دکتر امیر کابلی   08642244235 08642244234 
173 آزمایشگاه مهر (همدان)  خانم دکتر سحر بهنود  08138281861  ——– 
174 آزمایشگاه دکتر کاویانی (شیراز)      
175 آزمایشگاه بیمارستان آبان      
176 آزمایشگاه شقایق   88552181 88552181
177 آزمایشگاه دکتر فرجادنیا (دزفول)      

پاسخ

مدت زمان مطالعه ۱۴ دقیقه