شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

تست های سنجش انواع آنتی ژن ها در سرم، مایع نخاع و مدفوع

 

 بدینوسیله به اطلاع می رساند:در راستای گسترش خدمات تخصصی و فوق تخصصی آزمایشگاه پاتولوژی و ژنتیک پارسه از تاریخ 1388/05/01 آزمایشات زیر به صورت هفتگی و در برخی مواقع روزانه در این آزمایشگاه انجام می شود.

*Aspergillus Ag in Serum (Galactomannan)

*H. pylori stool Ag.

*Giardia Lamblia Stool Ag.

*Entamoeba histolytica Stool Ag.

*Clostrodium difficile (Toxin A & B ) Stool Ag.

*Rotavirus & Adenovirus Stool Ag.

*Cryptosporidium parvum Stool Ag.

*Verotoxin (Shiga toxin) Stool Ag.

*Entrohemorrhagic E.coli Serogroup O 157 Stool AG.

*Cryptococcus Ag in CSF

پاسخ

1 × پنج =

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه