شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی
(021) 44287632-5

استخدام

 آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه استخدام می نماید:

 

همکار نمونه گیر کاردان یا کارشناس آزمایشگاه مسلط به نمونه گیری نوزادان

همکار پذیرش کاردان یا کارشناس آزمایشگاه با حداقل سه سال سابقه کار

شماره های تماس: 5 – 44287632

پاسخ

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه