شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

هورمون شناسی و آزمایش های مربوط به آن

بخش هورمون شناسی نیز یکی از مهمترین بخش های آزمایشگاه است که با استفاده از تجهیزات مدرن و کیت های معتبر، طیف وسیعی از هورمون ها و شاخص های سرطان با روش بسیار دقیق مورد آزمایش قرار می گیرند. هورمون‌ها، مواد شیمیایی تولید شده توسط غدد درون‌ریز، نقش حیاتی در تنظیم عملکرد سیستم های مختلف […]

read more »