شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

غربالگری سه ماهه اول

غربالگری سه ماهه اول غربالگری سه ماهه اول با چه اهدافی انجام می شود؟ آزمایش هایی که در غربالگری سه ماهه اول انجام می شود کدامند؟ برای اطلاع از پاسخ این پرسش ها متن ذیل را مطالعه کنید. غربالگری سه ماهه اول در هفته 5 تا 12 بارداری انجام می شود. که شامل موارد زیر […]

read more »