شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

مننژيت مزمن قارچی

موضوع قارچ‌شناسی پزشكی برای اكثر متخصصین علوم مختلف بالینی گمراه‌ كننده است و برای بسیاری از متخصصین بیماری‌های عفونی و طب عمومی نیز موجب آشفتگی و سردرگمی است. دلائل آن عبارتند از اینكه قارچ شناسی بندرت بخش مهمی از فهرست دروس و برنامه‌های آموزشی دوره طب عمومی را دربر می‌گیرد و حتی بجز تخصص‌هائی مانند […]

read more »