شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

ولوواژینیت کاندیدایی عود کننده

ولوواژینیت کاندیدایی عود کننده واژنیت توسط انواع مختلف گونه‌های کاندیدا، باکتری گاردنلا واژینالیس و انگل تریکوموناس واژینالیس ایجاد می‌شود. اشکال بالینی عفونت‌های کاندیدا از کلونیزاسیون مخاطی تا عفونت‌های مهاجم، منتشره و کشنده متغیر است. از این میان، کاندیدیازیس جلدی- مخاطی شایع‌تر است و کاندیدیازیس واژینال و برفک دهانی در بین اشکال مخاطی فراوانی بیشتری دارد. […]

read more »