شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

آزمایش کلیه و تفسیر آن

آزمایش کلیه یک روش تشخیصی مهم است که برای ارزیابی عملکرد و سلامت کلیه‌ها استفاده می‌شود. این آزمایش شامل بررسی عناصر موجود در خون و ادرار است که به نمایندگی از عملکرد کلیه‌ها و وضعیت آنها هستند. آزمایش کلیه می‌تواند اطلاعاتی درباره سطح کراتینین، اوره، الکترولیت‌ها، پروتئین‌ها و دیگر فراورده‌های خونی و ادراری فراهم کند. […]

read more »