شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

آزمایش THIN PREP

آزمایش THIN PREP  انجام تست پاپ اسمیر ( بررسی سرطان دهانه رحم) به روش جدید THIN PREP مقدمه سرطان دهانه رحم یکی از سه سرطان بدخیم در زنان می باشد که منجر به مرگ ومیر می شود. تغییرات پیش از سرطان و مراحل اولیه سرطان دهانه رحم علامت مشخص و آزمایشگاهی ندارد و در بیشتر […]

read more »