شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

آزمایش کلیه

آزمایش کلیه وظیفه کلیه ها، برداشتن مواد زائد و مایعات از خون می باشد. آزمایش خون و ادرار به خوبی میزان عملکرد کلیه ها را نشان می دهند. آزمایش ادرار، از جمله تست هایی است که وجود هر گونه مقادیر غیر طبیعی پروتئین را نشان می دهد. وجود پروتئین در ادرار نشانه ای است از […]

read more »

پاتولوژي كليه

پاتولوژي كليه کارسینوم سلول کلیوی ( آدنوکارسینوم )    این تومورها از اپی تلیوم توبولی کلیه منشا می گیرند، لذا عمدتا” در کورتکس قرار دارند . کارسینوم کلیه حدود۸۰ تا  ۸۵ درصد از کل تومورهای اولیه بدخیم کلیه را شامل می شود . این تومور ۳-۲ درصد تمام سرطانهای بالغین را شامل می شود. سرطان کلیه از دهه های ۶ تا ۷ شیوع بیشتری دارد و مردان ۲ برابر […]

read more »