شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

میکروبیولوژی

میکروبیولوژی میکروارگانیسم ها، موجوداتی هستند که در محیط پیرامون ما زندگی می کنند. زندگی ما انسان ها، گیاهان و حیوانات به این میکروب ها گره خورده که دائما در حال بازیافت عناصر اصلی مانند نیتروژن و کربن هستند. اگر خواهان اطلاعات بیشتر در زمینه میکروبیولوژی و نقش آن در زندگی هستید، در ادامه با ما […]

read more »