شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

راه اندازی آزمایش HLA- Typing

 

راه اندازی آزمایش HLA-Typing  جهت کلاسها AوB  و C و DR از تاریخ 91/1/26 در بخش تشخیص مولکولی آزمایشگاه پاتولوژی و ژنتیک پارسه راه اندازی شد.

این آزمایش به ویژه در مورد داوطلبان انواع پیوند های مغز استخوان، کلیه، کبد، قلب و … کاربرد دارد.

پاسخ

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه