شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

برگزاری سماپ 19

  نوزدهمین سمینار ماهانه آزمایشگاه پارسه  نوزدهمین سمینار ماهانه آزمایشگاه پارسه بدینوسیله به اصلاع عموم می رساند نوزدهمین سمینار ماهانه این مرکز در مورخه پنجشنبه 93/5/16 راس ساعت 15 لغایت 17 در طبقه اول آزمایشگاه برگزار گردید. موضوع: تکنیک در آمنیوسنتز توسط دکتر مهرناز فرزد متخصص زنان کاربرد آمنیوسنتز و QF-PCR در تشخیص پیش از تولد توسط […]

read more »

برگزاری سماپ 18

  هجدهمین سمینار ماهانه آزمایشگاه پارسه آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه (سماپ 18) بدینوسیله به اصلاع عموم می رساند هجدهمین سمینار ماهانه این مرکزدر مورخه پنجشنبه 93/4/5 راس ساعت 15 لغایت 17 در طبقه اول آزمایشگاه برگزار گردید. موضوع: معرفی یک بیمار خانم 50 ساله بادرد در قفسه سینه و شکم معرفی یک بیمار آقا […]

read more »

برگزاری سماپ 16

  شانزدهمین سمینار ماهانه آزمایشگاه پارسه   آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه (سماپ 16) بدینوسیله به اصلاع عموم می رساند شانزدهمین سمینار ماهانه این مرکز در مورخه پنجشنبه 93/3/22 راس ساعت 15 در طبقه اول آزمایشگاه برگزار می گردد.   موضوع: رویکرد ژنتیکی به نازای و ناباروری و معرفی چند مورد بیمار سخنران: دکتر ایمان سلحشوری […]

read more »