شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی
(021) 44287632-5

برگزاری سماپ 19

  نوزدهمین سمینار ماهانه آزمایشگاه پارسه  نوزدهمین سمینار ماهانه آزمایشگاه پارسه بدینوسیله به اصلاع عموم می رساند نوزدهمین سمینار ماهانه این مرکز در مورخه پنجشنبه 93/5/16 راس ساعت 15 لغایت 17 در طبقه اول آزمایشگاه برگزار گردید. موضوع: تکنیک در آمنیوسنتز توسط دکتر مهرناز فرزد متخصص زنان کاربرد آمنیوسنتز و QF-PCR در تشخیص پیش از تولد توسط […]

read more »

برگزاری سماپ 18

  هجدهمین سمینار ماهانه آزمایشگاه پارسه آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه (سماپ 18) بدینوسیله به اصلاع عموم می رساند هجدهمین سمینار ماهانه این مرکزدر مورخه پنجشنبه 93/4/5 راس ساعت 15 لغایت 17 در طبقه اول آزمایشگاه برگزار گردید. موضوع: معرفی یک بیمار خانم 50 ساله بادرد در قفسه سینه و شکم معرفی یک بیمار آقا […]

read more »

برگزاری سماپ 16

  شانزدهمین سمینار ماهانه آزمایشگاه پارسه   آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه (سماپ 16) بدینوسیله به اصلاع عموم می رساند شانزدهمین سمینار ماهانه این مرکز در مورخه پنجشنبه 93/3/22 راس ساعت 15 در طبقه اول آزمایشگاه برگزار می گردد.   موضوع: رویکرد ژنتیکی به نازای و ناباروری و معرفی چند مورد بیمار سخنران: دکتر ایمان سلحشوری […]

read more »