شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

راه اندازی APT Test

 

بدینوسیله به اطلاع عموم می رساند آزمایش APT test جهت افتراق منشاء خون جنینی از مادری در مدفوع یا تهوع نوزادان در آزمایشگاه پاتولوژی وژنتیک پارسه راه اندازی شد. جوابدهی این تست بصورت اورژانسی و کمتر از نیم ساعت خواهد بود.

 

روابط عمومی آزمایشگاه پاتولوژی و ژنتیک پارسه

پاسخ

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه