شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

سماپ 8

دپارتمان آموزش و پژوهش

هشتمین سمینار ماهانه آزمایشگاه وژنتیک پاتوبیولوژی پارسه (سماپ 8)

مجموعه مقالات و بحث تئوریک پیرامون

هیپوکلسمی

کلسیم

دکتر علیرضا جوادی

متخصص داخلی و عضو انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

(هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی)

 

پاسخ

7 − شش =

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه