شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

سماپ 5

 

 بحث آزاد پیرامون خستگی و گزارش بررسی تحقیقی در مورد 100 بیمار با شكایت خستگی و معرفی یك بیمار با علائم گوارشی و بحث پیرامون Case report فوق و تشخیص های افتراقی آن

پاسخ

دو × چهار =

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه