شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

سماپ 12

دپارتمان آموزش و پژوهش

دوازدهمین سمینار ماهانه آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه (سماپ 12)

مجموعه مقالات و بحث تئوریک پیرامون

1- معرفی یک مورد بیمار پسر، 15 ساله  با درد شکم و بی اشتهائی

      2- معرفی یک مورد بیمار آقا، 38 ساله با ریزش شدید مو- کوچکی آلت تناسلی و کاهش وزن   

3-    کوئیز کلینیکی:

خانمی 42 ساله با هموگلوبینوری شبانه و سابقه عفونتهای مکرر ارگانهای مختلف

4-     پاسخ کوئیز کلینیکی جلسه قبل

دکتر علیرضا جوادی (متخصص داخلی و اطفال- عضو و انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران)

                           1-  اختلالات کروموزومی در Autism

دکتر احمد ابراهیمی (متخصص ژنتیک)  

تهران- مرداد ماه 1392

پاسخ

6 + هفت =

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه