شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

سماپ 1

ذکات علم نشر آن است

به نام خدا

 در اولین سمینار ماهانه آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه، آقای دکتر میر مجید مصلائی اهداف برگزاری این جلسات را بازگو کرده و در ادامه آقای دکتر علیرضا جوادی ایراد سخنرانی فرمودند.

در ادامه تعدادی از همکاران که به تجهیزات آزمایشگاه علاقمند بودند از بخشها دیدن فرمودند و سوالاتشان را از دکتر محسنی و دکتر مصلائی پرسیدند

پاسخ

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه