ساعت کاری : شنبه تا چهارشنبه 6:30 الی 20:30 و پنجشنبه ها 6:30 الی 20
(021) 44287632-5

دکتر داود زارع عبدالهی

 • متولد سال 1362 در یزد

تحصیلات:

 • کارشناسی علوم آزمایشگاهی (دانشگاه علوم پزشکی شیراز)
 • کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
 • دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

سوابق کاری و حرفه ای:

 • مدرس و استادیار مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران (1394 تا 1399)
 • سوپروایزر بخش ژنتیک بیمارستان تخصصی محب یاس تهران (1392 تا 1394)
 • سوپروایزر بخش ژنتیک آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه تهران (1393 تا 1399)
 • مسئول فنی بخش ژنتیک آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه تهران (1399 تا کنون)
 • رئیس مرکز اختلالات رشد و تکامل جنین موسسه پزشکی نسل امید تهران (1399 تاکنون)

موفقیت ها:

 • دانش آموخته برتر کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • رتبه 1 کشوری آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • دانش آموخته برتر کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رتبه 1 آزمون کتبی دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 90
 • دانشجوی برتر دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 93
 • عضو اداره نخبگان جمهوری اسلامی ایران
 • عضو مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در دوران تحصیلات تکمیلی

لینک مقالات و فعالیت های علمی و پژوهشی:

https://scholar.google.com/citations?user=TtX7XLQAAAAJ&hl=en

دکتر داود زارع عبدالهی