ساعت کاری : شنبه تا چهارشنبه 6:30 الی 20:30 و پنجشنبه ها 6:30 الی 20
(021) 44287632-5

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تخصص

1 دکتر میر مجید مصلائی ریاست، مؤسس و مسئول فنی آزمایشگاه پارسه متخصص علوم آزمایشگاهی و دکتری  مدیریت
2 دکتر سید بهروز محسنی مقدم مدیر و مسئول فنی آزمایشگاه پارسه متخصص پاتولوژی
دکتر داود زارع عبدالهی مسئول  فنی بخش ژنتیک دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی
4 دکتر  سونیا باستانی مسئول فنی متخصص پاتولوژی
5 دکتر مهدیه شکری زاده مسئول فنی متخصص پاتولوژی
6 دکتر مریم جابری مسئول فنی متخصص پاتولوژی
 7 دکتر احمد شکری ناظر فنی بخش سم شناسی دکتری تخصصی سم شناسی
دکتر نوشین شعبانی ناظر فنی بخش میکروب شناسی دکتری تخصصی پزشکی مولکولی
 9  دکتر رزیتا خنافری مشاور تضمین کیفیت دکتری مدیریت
10  دکتر علی امینی ناظر فنی بخش هماتولوژی دکترای تخصصی خون شناسی و بانک خون
11  محمد هلالی مسئول بخش بیوشیمی و سرولوژی کارشناس علوم آزمایشگاهی
12 مصطفی ملک پور مسئول بخش هورمون و غربالگری کاردان علوم آزمایشگاهی
13 دکتر خلیل رشیدی سوپروایزر بخش ژنتیک دکترای تخصصی بیوتکنولوژی
14  افشین مصلحی سوپروایزر بخش پذیرش کارشناس  ژنتیک
15  فهیمه  محمدخانلو مسئول ایمنی و بهداشت کارشناس ارشد انگل شناسی
16 ابوالقاسم یوسفیان مسئول بخش ناباروری کارشناس علوم آزمایشگاهی
 17 رضوان ظفری مسئول پذیرش آزمایشگاههای همکار کارشناس ارشد بیوشیمی
18 نسترن پیمانی مسئول بیمه کارشناس ارشد ریاضی کاربردی
19 محمدرضا عالمی مسئول امور مالی کارشناس حسابداری
20 آرزو اجاقی مخابرات کارشناس بیوشیمی
21 الهه خاکی پور مخابرات کارشناس ارشد بیوتکنولوی
22 اویس ابراهیمی مسئول تاسیسات تکنسین برق و قدرت
23 سجاد خنجری مسئول انبار کارشناس ارشد  میکروبیولوژی
24 مهدی بخشی مسئول IT کارشناس کامپیوتر