شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

استفاده از ضدعفونی كننده‌های الكلی

استفاده از ضدعفونی كننده‌های دست از اواسط دهه 90 به‌گونه‌ای مؤثرآغاز شد. در آغاز از این ضد‌عفونی كننده‌ها در صنعت غذایی استفاده می شد، تحقیقات نشان داده كه حتی شستن دستها با صابونهای ضد‌میكروبی برای حذف آلودگی كافی نیست. مشكل، اغلب روش نادرست شستن دستها است. افراد تمایل دارند در زمان شستن دستها، كف دستهای […]

read more »