شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

آزمایش خون

آزمایش خون برای اندازه گیری یا بررسی سلول ها، مواد شیمیایی، پروتئین ها یا سایر مواد موجود در خون استفاده می شود. آزمایش خون که به عنوان کار خون نیز شناخته می شود، یکی از رایج ترین انواع آزمایشات آزمایشگاهی است. آزمایش خون چیست؟ آزمایش خون منظم یکی از مهم ترین راه ها برای پیگیری […]

read more »