شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

آزمایش خون

آزمایش خون برای اندازه گیری یا بررسی سلول ها، مواد شیمیایی، پروتئین ها یا سایر مواد موجود در خون استفاده می شود. این آزمایش که به عنوان کار خون نیز شناخته می شود، یکی از رایج ترین انواع آزمایشات آزمایشگاهی است. آزمایش خون یک روش تشخیصی است که با بررسی عناصر مختلف خون، اطلاعات مفیدی […]

read more »