شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی
(021) 44287632-5

رهنمودهایی برای استفاده مطلوب از کشت خون(سپسیس)

آشکارسازی باکتریمی یا فونژمی بوسیله‌ی کشت خون در اداره‌ی بیماران مبتلا به عفونت بسیار مهم و حیاتی است و میتواند به انتخاب آنتی‌بیوتیک مناسب منجر شود. کشت خون یک روش جستجوی معمولی و شایع آزمایشگاهی است. در این آزمایش نمونه‌ی خون به محیط کشت اضافه می شود و سپس انکوبه می گردد. محیط کشتهائی که […]

read more »