شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

چند مورد از فوريتهاي پزشكي در آزمايشگاه

  چند مورد از فوريتهاي پزشكي در آزمايشگاه نرگس عرب – جواد واعظ                                                                                                             بخش كنترل كيفيت – انستيتو پاستور ايران                                                                                    هرآزمايشگاه بايد همواره حداقل امكانات و كمكهاي اوليه براي مواجهه با هرگونه حادثه احتمالي را داشته باشد و نيز تلفن‌هاي ضروري و مراكزي كه مي‌توانند بطور فوري به كمك آمده و در محل حاضر […]

read more »