شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

برنامه این جلسه

نام سخنران

عنوان سخنرانی

زمان

آقای دکتر علیرضا جوادی ( متخصص داخلی)

معرفی یک مورد بیمار با فشار خون بالا

15/15 تا 30/15

بحث آزاد پیرامون Vit.D3 کاهش، افزایش و عوارض آنها

30/15 – 45/15

بحث پیرامون دیستروفی عضلانی معرفی یک مورد بیمار دیستروفی عضلانی

15/16 –  30 /16

دکترعبدالعلی تقوا

درمانهای نوین دیابت

45/15 – 15/16

پرسش و پاسخ

30/16 – 45/16

پذیرایی

45/16 – 17

نشانی: تهران – پایین تر از فلکه دوم صادقیه – ابتدای خیابان جناح – پایین تر از پارکینگ