شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

دستورالعمل آمادگی بیمار جهت آزمایش PSA

آزمایش PSA

پاسخ

6 + 10 =

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه