شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

دستورالعمل آمادگی بیمار جهت آزمایش PSA

آزمایش PSA

پاسخ

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه