شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی
(021) 44287632-5

دستورالعمل آمادگی بیمار جهت آزمایش PSA

آزمایش PSA

پاسخ

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه