شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی
(021) 44287632-5

دستورالعمل آزمایش قند خون 2 ساعته

آزمایش قند خون دو ساعته

پاسخ

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه