شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

دستگاه cobas e411 , این دستگاه با بکارگیری متد پیشرفته الکتروکمی لومینسانس(ECL) و استفاده از کیت هایRoche آلمان قادر به انجام کلیه تست های هورمونی،تومورمارکرها با حساسیت و دقت بالا

دستگاه کمی لومینسانس Abbott i1000SR ساخت کشور آمریکا جهت اندازه گیری تست های هورمونی با حساسیت و دقت بالا در کوتاهترین زمان

دستگاه کمی لومینسانس SNIBE2000 ساخت کشور آمریکا جهت اندازه گیری تست های هورمونی با دقت ‌و حساسیت بالا در کوتاهترین زمان

دستگاه Mindray modular متشکل از دو دستگاه هورمون CL2000 و بیوشیمیBS800 با کاملترین پنل ها جهت اندازه گیری تست های هورمونی و بیو شیمی، تومورمارکرها،تست های قلبی و تست های عفونی

دستگاه IMMULITE 2000xpi (ایمولایت) ساخت کشور زیمنس آلمان جهت اندازه گیری تست های هورمونی،تومورمارکرها ،تست غربالگری جنین و تست های عفونی با دقت و سرعت بالا و حجم پایین نمونه

دستگاه Interlab G26 جهت اندازه گیری انواع Hbهای طبیعی و غیرطبیعی و همچنین پروتئین های خون به روش ژل الکتروفورز. با کارایی بسیار زیاد قادر به انجام کلیه نیازهای آزمایشگاه در زمینه الکتروفورز

دستگاه Serbia جهت اندازه گیری انواع Hbهای نرمال ‌ و غیرنرمال، پروتئین های سرم و ادرار و همچنین ایمونو فیکسیشن پروتئین های سرم و ادرار به روش کاپیلاری الکتروفورز

دستگاه Corbett جهت اندازه گیری تست های که بر مبنای RT PCR مثل تست های عفونی

دستگاه Termo cycler XP جهت اندازه گیری تست های ژنتیکی بر پایه PCR (واکنش های زنجیره ای پلیمراز)

دستگاه autoclart جهت هیبریداسیون تست های Micro arry برای طیف گسترده ای از تست های عفونی و ژنتیکی

دستگاه Genomica بر پایه روش Micro array با دقت و حساسیت بالا
برای انجام تست های Respiratory,HPV,STD

دستگاه Celltac G جهت شمارش کامل سلول ها خون CBC نظیر اندازه گیری سلول های خونی،Hb،شمارش افتراقی انواع گلبول های سفید بصورت پیشرفته

دستگاه ADVIA 2120i ساخت زیمنس آلمان جهت انجام CBC شمارش کامل سلول های خون نظیر اندازه گیری میزان سلول های خونی،Hb،شمارش افتراقی انواع گلبول های سفید بصورت پیشرفته