شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

دستورالعمل جمع آوری نمونه ادرار تمیز در خانم ها (کشت ادرار)

 
 

1 – بهترین نمونه جهت تشخیص عفونت های ادراری، نخستین نمونه ادرار صبحگاهی است.

2 – پیش از انجام آزمایش از نوشیدن مقادیر زیاد آب و سایر مایعات اجتناب نمایید.

3 – دست های خود را کاملا” با آب و صابون به خوبی شسته و خشک نمایید.

4 – درب ظرف ادرار را با احتیاط باز کنید. تحت هیچ عنوان دست های شما نباید با سطح داخلی ظرف ادرار یا درب آن تماس پیدا کند.

5 – با یک دست چین های پوستی دستگاه تناسلی را از هم باز کرده و با دستمال یک بار مصرف اطراف مقعد و پیشابراه را از جلو به عقب تمیز کنید. این کار را دو بار تکرار نمائید.

البته در هر بار تمیز کردن از یک دستمال تمیز استفاده نموده و دستمال قبلی را دور بیندازید.

6 – درب ظرف کشت ادرار را با احتیاط باز کنید، تحت هیچ عنوان دست های شما نباید با سطح داخلی ظرف ادرار  یا درب آن تماس پیدا کند.

7 – پس از این که جریان ادرار شروع شد، قسمت اولیه ادرار ( 2 ثانیه اول ) را دور ریخته و بقیه ادرار را با حجم 30 میلی لیتر ( حداقل نصف ظرف ) جمع کنید.

توجه داشته باشید که ظرف مذکور تحت هیچ عنوان با پوست اطراف ناحیه تناسلی تماس پیدا نکند.

8 – درب ظرف را بسته و آن را به آزمایشگاه تحویل دهید.

9 – در صورتی که نمونه خارج از آزمایشگاه تهیه می شود، لازم است تا به سرعت به آزمایشگاه ارسال شده و تا آن زمان در جای خنک نگهداری شود.

بهتر است در صورت امکان شب پیش از نمونه برداری حمام کنید.

پاسخ

نه + 8 =

مدت زمان مطالعه ۲ دقیقه