شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تخصص

1 دکتر میر مجید مصلائی ریاست، مؤسس و مسئول فنی آزمایشگاه پارسه متخصص علوم آزمایشگاهی و دکتری  مدیریت
2 دکتر سید بهروز محسنی مقدم مدیر و مسئول فنی آزمایشگاه پارسه متخصص پاتولوژی
دکتر داود زارع عبدالهی مسئول  فنی بخش ژنتیک دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی
4 مهندس سید بهزاد محسنی مقدم مدیر داخلی مهندس مکانیک
5 دکتر مظاهر محمد شریفی مسئول شیفت شب دکتری علوم آزمایشگاهی
6 دکتر حمید رضا بنکدار سخی مسئول فنی شیفت شب دکتری علوم آزمایشگاهی
7 دکتر مریم جابری مسئول فنی متخصص پاتولوژی
8 دکتر احمد شکری ناظر فنی بخش سم شناسی دکتری تخصصی سم شناسی
دکتر نوشین شعبانی ناظر فنی بخش میکروب شناسی دکتری تخصصی پزشکی مولکولی
10  دکتر نوشین شعبانی مشاور تضمین کیفیت دکتری تخصصی پزشکی مولکولی
11 حوریه حسینمردی مسئول بخش هورمون و غربالگری کارشناس علوم آزمایشگاهی
12 هانیه استیری سوپروایزر بخش ژنتیک کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی
13 سولماز افتخاری مسئول بخش مولکولار عفونی کارشناس ارشد ژنتیک
14 علی حسن زاده مسئول ایمنی و بهداشت کارشناس بهداشت حرفه ای
15 ابوالقاسم یوسفیان مسئول بخش ناباروری کارشناس علوم آزمایشگاهی
16 رضوان ظفری مسئول پذیرش آزمایشگاههای همکار کارشناس ارشد بیوشیمی
17 نسترن پیمانی مسئول بیمه کارشناس ارشد ریاضی کاربردی
18 محمدرضا عالمی مدیر مالی کارشناس حسابداری
19 آرزو اجاقی مخابرات کارشناس بیوشیمی
20 دکتر سیما شریفی مسئول فنی متخصص پاتولوژی
21 اویس ابراهیمی مسئول تاسیسات تکنسین برق و قدرت
22 سجاد خنجری مسئول انبار کارشناس ارشد  میکروبیولوژی
23 مهدی بخشی مسئول IT کارشناس کامپیوتر
24 حجت بستان سوپروایزر بخش پذیرش کارشناس ارشد مدیریت بهداشت و درمان
25 شکوفه صفری فرد مسئول روابط عمومی و مسئول استخدامی  کارشناس ارشد میکروبیولوژی
26 اقای علیرضا منصوری مسئول بخش بیوشیمی کارشناس ارشد فیزیولوژی
27 خانم زهرا عزیز پور مسئول بخش HPLC فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی
28 دکتر ناصر شاگردی اسماعیلی مسئول بخش هماتولوژی متخصص هماتولوژی
28 خانم آذین خانی مسئول بخش آموزش کارشناس ارشد میکروبیولوژی