شبانه روزی حتی جمعه ها و ایام تعطیل رسمی

تومور

 

tumor 1

 

  تومور( فرانسه قدیم tumour ، لاتین tumor ) که به معنی هر نوع برآمدگی بدن می‌باشد. تومور در میان مردم به اشتباه برابر با سرطان دانسته می‌شود، در حالیکه سرطان همیشه بدخیم است ولی تومور می‌تواند ماهیت خوش‌خیم و یا بدخیم داشته باشد (سرطان نوعی از تومورها است).

ماهیت تومور

    – خوش خیم: کشنده نیست و به سایر نواحی بدن دست اندازی (invasion) ندارد.
    – بدخیم: کشنده است و در مراحل رشد خود به سایر نواحی بدن دست اندازی می کند. دست اندازی تومورها بسته به ماهیتشان می تواند تهاجم مستقیم نسج تومور به بافت های مجاور با نام اینفیلتراسیون (درگیری اولیه) ویا از طریق خون یا لنف با نام متاستازی (درگیری ثانویه) باشد.

علل ایجاد تومور

به طور کلی دو دسته تومور وجود دارد.

    نئوپلاستیک: بیشتر (و نه همه) نئوپلاسم‌ها تومورساز هستند.

   غیر نئوپلاستیک:

  •     التهاب شایعترین علت می‌باشد. از علایم کلاسیک التهاب در پزشکی نیز تورم است.
  •     ورم یا ادم که ناشی از تجمع مایع در بافت است.
  •     مالفورماسیون یا اشکالات ساختاری مادرزادی
  •     خونریزی در یک فضای بسته
  •     کیست، تجمع مایع در یک ساختار بسته که نمونه شایع آن کیستهای پستانی است.

کارسینوما

  •   کارسینومای کلیوی
  •   کارسینوما (به انگلیسی: Carcinoma) رشد بدخیم (سرطان) سلولهای اپیتلیال را گویند که به بافتهای اطراف نفوذ نموده و توانایی متاستاز نیز دارد. کارسینوما از سلولهای تمایز یافته‌ای بوجود آمده‌اند که رفتار و شکل خاصی دارند، مثلاً کراتین یا موسین یا انواع هورمون تولید می کنند. تشخیص کارسینوماهای تمایز نیافته از روی مورفولوژی آنها مشکل است، ولی از آنجایی که کارسینوما معمولاً حاوی کراتین هستند تشخیص کراتین با استفاده از ایمونوهیستوشیمی به تشخیص و نوع درمان این تومورها کمک می کند.

        ایمونوهیستوشیمی: یک واکنش متقابل بسیار اختصاصی میان مولکولها یا به عبارت بهتر واکنش میان یک آنتی‌ژن و آنتی بادی آن است.

جدول بافت‌شناسی

 بافت درگیر

نوع هایپر پلازی

 اصطلاح پزشکی

اپیتلیوم

خوش‌خیم

پاپیلوما

اپیتلیوم

بد‌خیم

کارسینوما

بافت همبند

خوش‌خیم

بافت همبند

بدخیم

سارکوما

غدد

خوش‌خیم

آدنوم

پاسخ

هفت − 1 =

مدت زمان مطالعه ۲ دقیقه